הזכאות להקלה במס בשל ילדים נטולי יכולת בגירים שמלאו להם 18 שנים

סעיף 45 לפקודה עניינו מתן נקודות זיכוי להורים עבור "ילדם". רשות המסים נקטה בפרשנות מרחיבה, לפיה בתנאים מסויימים שיפורטו בהמשך ניתן להעניק נקודות זיכוי להורה עבור ילדו לאחר שמלאו לו 18 שנים ( להלן: "ילד בגיר")

 

 

 

תנאים מצטברים

ילד בגיר כאמור ייחשב אפוא ל"ילד נטול יכולת" כמשמעותו בסעיף 45 לפקודה אם יתמלאו התנאים המצטברים הבאים:                                                                                                                               - מבחן ההכנסה שלו ושל בן זוגו. ההכנסה החייבת כמשמעותה בסעיף 2 לעיל של המזכה ושל בן זוגו לא עלתה על 262,000 שקלים חדשים בשנת המס 2012 , ואם אין למזכה בן זוג, אם לא עלתה על 163,000 שקלים חדשים בשנת המס 2012 .                                                                                                                                        - הילד "נטול היכולת"

לא יצא מחזקת הוריו קרי, הוא "סמוך לשולחן הוריו" - לעניין זה, גם מי ששוהה במסגרת מיוחדת כגון דירה משותפת לקבוצת בגירים "נטולי יכולת" או נמצא במוסד מיוחד יכול להמשיך ולהיחשב כ"סמוך לשולחן ההורים".על פי שיקול דעת פקיד השומה בנסיבות המתאימות, ניתן לראות בבגיר/ה "נטול יכולת" שנישא/ה לבת/בן זוג שגם הוא "נטול יכולת", ועדיין תלוי/ה בהוריו/ה ייחשב "כסמוך על שולחן ההורים". - ,4.3.2 , הוא סובל מאחת הלקויות/המחלות המפורטות בסעיפים הבאים ) 4.3.1 4.3.3 ( כולל הגבלות הזכאות המפורטות בהם.

 

בגיר נטול יכולת הסובל משיתוק, מעיוורון או מפיגור שכלי

 "משותק": בגיר שאובחן על ידי רופא מומחה בתחום )נוירולוג ( כמשותק באחת מגפיו או שרופא אישר לגביו שנולד בלי אחת מגפיו או שנכרתה אחת מגפיו, על גבי טופס 127 ייחשב ל"ילד נטול יכולת"."עיוור": בגיר שמחזיק בתעודת עיוור שהונפקה על ידי השירות לעיוור של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, ייחשב ל"ילד נטול יכולת". "מפגר": בגיר שאובחן כסובל מפיגור שכלי על ידי הוועדה לאבחון של השירות לאדם המפגר במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ייחשב ל"ילד נטול יכולת". תקופת הזכאות: לצמיתות. אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכותו של פקיד השומה, אם ראה צורך בכך, לבחון מחדש את הזכאות לנקודות הזיכוי.

בגיר נטול יכולת הסובל מפיגור התפתחותי עקב לקות למידה חמורה ראה האמור בסעיף 3.3 , עד סיום חוק לימודיו בבית הספר התיכון.

 

בגיר נטול יכולת הסובל מפיגור התפתחותי עקב מחלה קשה שגרמה לאי כושר להשתכר

בגיר שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכרות בשיעור של 74% לצמיתות על ידי המוסד לביטוח לאומי ייחשב ל"ילד נטול יכולת". ההורה יידרש להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי על הזכאות לדרגת "אי כושר השתכרות" כאמור. תקופת הזכאות הינה לצמיתות. אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכותו של פקיד השומה, אם ראה צורך בכך, לבחון מחדש את הזכאות לנקודות הזיכוי.

 

אפוטרופוס לנטול יכולת

אח או אחות שהוכר/ה כ"אפוטרופוס" של ילד לכל דבר ועניין: "לגוף ולרכוש" על ידי בית המשפט יהיה זכאי ליהנות מנקודות הזיכוי ובלבד שהתקיימו כל התנאים שפורטו בסעיפים 3 ו 4 לעיל כאשר ההורים אינם בחיים או כאשר ההורים אינם מתפקדים מפאת גילם או - מצבם הבריאותי.

 

שידור

שידור הזכאות לנקודות זיכוי מכוח סעיף 45 לפקודה מתבצע באמצעות השאילתא IS45 הן לצורך הנפקת אישור למעביד והן בעת שידור דו"ח שנתי ליחיד. יש בשאילתא זו שני מסכים: מסך כניסה "בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת ומסך שני "נתונים לבדיקת הזכאים". יש להזין את כל נתוני הזיהוי של המבקש ושל נטול היכולת, הקירבה המשפחתית, אפוטרופסות, האם האישור ניתן מכוח סעיף 44 או 45 לפקודה, המצב המשפחתי של נטול היכולת בשנת המס, ההכנסה החייבת של נטול היכולת ובן/בת הזוג, מקור האסמכתא רופא/גורם אחר לפי הכללים המפורטים בחוזר זה( ותקופת הזכאות.

 

הנחיות תפעול כלליות

כל מקום שמוזכר בו טופס 127 , אם ראה פקיד השומה צורך בכך, רשאי הוא לדרוש כתב ויתור על סודיות רפואית בנוגע לעניינים הנדונים בתעודה הרפואית. כאשר הפונה נדרש להגיש טופס 127 , הוא יכול להגיש את האישור הרפואי על גבי טופס. שהופק במערכת הממוחשבת של נותן התעודה, והזהה בתוכנו לטופס 127 פקיד השומה רשאי לדרוש ממבקש ההקלה כל מסמך נוסף ככל שימצא לנכון לצרכי בירור הזכאות.

יחיד אשר קיבל זיכוי מכוח סעיף 44 לפקודה לא יוכל, הוא או בן/בת זוגו, ליהנו מנקודות זיכוי מכוח סעיף 45 בגין אותו ילד נטול יכולת סעיף 45 ג לפקודה. בחוזר הנוכחי נעשה שימוש במונח "ילדים הסובלים מפיגור שכלי" במקום "ילד מפגר" כלשון החוק, תוך התחשבות ברגשות ההורים ובבקשותיהם. משרד הרווחה אימץ בימים אלה מונח חדש "ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית". רשות המסים תאמץ את המונח הזה בהדרגה .

 

תחולה

ההנחיות הנ"ל תקפות לגבי תיאומי מס לשנת 2012 , דוחות שיוגשו לגבי שנת מס 2012 ואילך וכןלגבי שנות מס הקודמות לשנת 2012 בתנאי שהשומה בשנים אלו טרם התיישנה או נסגרה.

 

Please reload

פוסטים מומלצים

ניהול ספרים שאלות ותשובות

July 6, 2016

1/3
Please reload

תגיות
Please reload

עקבו אחרינו
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Google+ Icon

משרד רוח אורית הלפרין  |  טלפון: 04-6944551 | פקס: 04-6944553 דוא"ל: o.s.h.cpa@gmail.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Google+ Icon

שעות פתיחת המשרד:
9:00-13:00
14:00 - 17:00

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now