הזכאות להקלה במס בשל ילדים נטולי יכולת עד גיל 18

על פי פרשנות הרשות למונחי הלקויות המופיעים בסעיף, אוכלוסיית הזכאים

מחולקת לשלוש קבוצות כלהלן: נטולי יכולת הסובלים משיתוק, מעיוורון או מפיגור שכלי; נטולי יכולת הסובלים מפיגור התפתחותי עקב לקות למידה חמורה; נטולי יכולת הסובלים מפיגור התפתחותי עקב מחלה קשה.

 

 

 

ילד נטול יכולת הסובל משיתוק, מעיוורון או מפיגור שכלי

"משותק": ילד שאובחן על ידי רופא מומחה נוירולוג או מומחה בהתפתחות הילד( כמשותק באחת מגפיו או שרופא הצהיר לגביו שנולד בלי אחת מגפיו או שנכרתה אחת מגפיו, ייחשב ל"נטול יכולת". "עיוור": ילד שאובחן כעיוור על ידי רופא עיניים ייחשב ל"נטול יכולת".  "מפגר": ילד שאובחן כסובל מפיגור שכלי על ידי רופא מומחה נוירולוג או רופא מומחה להתפתחות הילד ייחשב ל"נטול יכולת". במקרים הנ"ל, האישור הרפואי ייערך על גבי "תעודה רפואית לצורך זיכוי ממס", המצורפת  כטופס א' לתקנות ( טופס  127תקופת הזכאות: משנת המס המשתמעת מהמועד הנקוב על ידי הרופא ) תאריך התחלת  המחלה ( עד לגיל 1).

 

2 ילד נטול יכולת הסובל מפיגור התפתחותי עקב לקות למידה חמורה

- ( ילד שהופנה למסגרת לחינוך מיוחד על ידי ועדת השמה )לפי חוק חינוך מיוחד תשמ"ח 1988 ייחשב כמי שיש לו לקות למידה חמורה במיוחד העומדת במצב הנדרש בסעיף ולכן ככזה ייחשב ל"נטול יכולת".

מסלולים לחינוך מיוחד הינם:

- גן לחינוך מיוחד

- בית ספר לחינוך מיוחד

- כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל לא כיתה מקדמת או משלבת - "מסלול 07 " לגבי הכיתות בחטיבה העליונה בבתי ספר תיכוניים י' עד - י"ב ולגבי חלק מהכיתות בבתי ספר על יסודיים שש שנתיים מכיתת ט' עד י"ב -במקרים אלו של לקויות למידה חמורות במיוחד, ההחלטה של ועדת ההשמה להפנות ילד למסגרת לחינוך מיוחד מוכיחה את קיום לקות הלמידה החמורה והחריגה ביחס . להתפתחות הרגילה ועל כן לא נדרש טופס 127 יודגש כי ההורים לא יידרשו להמציא אישור על לימוד בפועל במסגרת לחינוך מיוחד. לצורך הוכחת הזכאות, על ההורה להמציא "הודעה להורים על החלטת  ועדת ההשמה"

 

נספח מס' 3

תקופת הזכאות: משנת המס בה הופנה הילד לחינוך מיוחד ועד למעבר לחטיבה הבאה בין הגן ליסודי, בין היסודי לחטיבת ביניים, בין חטיבת הביניים לתיכון( כל עוד קיימת הפניה לחינוך מיוחד כאמור.

 

3 ילד נטול יכולת הסובל מפיגור התפתחותי עקב מחלה קשה

3.4.1 ילד שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כזכאי ל"גמלת ילד נכה" ומתקבלת בגינו גמלה כאמור ייחשב ל"נטול יכולת" בהתאם לתקופת הזכאות לגמלה. לגבי ילד זה, ההורים יצרפו לטופס 127 העתק מההודעה להורים מהמוסד לביטוח לאומי על הזכאות האמורה.

3.4.2 ישנם מקרים בהם המוסד לביטוח לאומי מכיר בזכאות לגמלת ילד נכה אולם איננו מעניק אותה בשל העובדה שהילד שוהה במוסד בשל המחלה הקשה או מקבל סיוע אחר כגון גמלת ניידות. במקרים אלו הילד ייחשב ל"נטול יכולת" לצורך סעיף 45 לפקודה לאחר הצגת אישור מהמוסד לביטוח לאומי המאשר . המצב האמור, זאת בנוסף לטופס 127 תקופת הזכאות: בהתאם לתקופת הזכאות לגמלה /לתקופה המצויינת באישור של המוסד לביטוח לאומי.

 

 

Please reload

פוסטים מומלצים

ניהול ספרים שאלות ותשובות

July 6, 2016

1/3
Please reload

תגיות
Please reload

עקבו אחרינו
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Google+ Icon

משרד רוח אורית הלפרין  |  טלפון: 04-6944551 | פקס: 04-6944553 דוא"ל: o.s.h.cpa@gmail.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Google+ Icon

שעות פתיחת המשרד:
9:00-13:00
14:00 - 17:00

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now