מה זה אומר מעמ 0

אז מה ההבדל בין שיעור עסקאות החייבות המוטל עליהם הטבת מס של מע"מ 0 לעסקאות פטורות ממס ללא מע"מ? 

 

 

 

העוסק החייב לא רק שאינו משלם מע"מ אלא הוא אף יכול לנכות את המס ששילם בגין התשומות שנשא בהן, דהיינו, הוא זוכה להחזר המע"מ ששילם בגין העסקה. תוצאה זו נובעת מהוראת סעיף 30(ב) לחוק הקובעת, כי מי שחל עליו מס בשיעור אפס דינו לעניין חוק מע"מ יהיה "כדין חייב במס". לפיכך, לא חלה עליו ההגבלה של סעיף 41 לחוק, האוסר ניכוי מס תשומות אם הן שימשו בעסקה שאינה חייבת במס.

 

אחת מעסקאות החייבות במע"מ בשיעור אפס היא לפי סעיף 30(א)(5) לחוק - עסקת מתן שירות לתושב חוץ. התנאים לתחולת שיעור האפס הינם כי מקבל השירות הנו "תושב חוץ", נושא ההסכם אינו מתן שירות בפועל גם לתושב ישראל בישראל, וכי אין מדובר בשירות לגבי נכס בישראל.

 

בהקשר הזה ניתן לפני מספר שנים ע"י בית המשפט העליון פסק הדין בעניין קסוטו (ע"א 41/96 קסוטו סוכנויות ביטוח נ' מנהל מע"מ), ובו נקבע כי גם אם תושב ישראל נהנה מן השירות שניתן לתושב החוץ הנאה משנית, נלווית ועקיפה, ואילו תושב החוץ הוא הנהנה העיקרי מן השירות, אזי יחול שיעור מע"מ אפס על העסקה. ואולם, בעקבות פסק דין זה תוקן סעיף 30(א)(5) לחוק (ראה תקנה 12א(ד) לתקנות מס ערך מוסף), ולפי נוסחו כיום, אף אם תושב ישראל נהנה בעקיפין מן השירות שהוענק לתושב החוץ, ואף אם תושב החוץ הוא מקבל השירות העיקרי, לא יחול המע"מ בשיעור אפס.

 

חברת א. גמיש שירותי כח אדם בע"מ שעוסקת במיון, בהבאה ובהשמה של עובדים מתאילנד אצל חקלאים ישראליים. החברה מקבלת את התמורה בגין עבודתה מחברות תאילנדיות. החברה סברה כי היא זכאית להטבת מס במובן זה שחל לגביה, לטענתה, מע"מ בשיעור אפס לגבי חלק מהכנסותיה, אלו הכוללות ייעוץ, מיון וראיון של העובדים הזרים. מנהל מס ערך מוסף באשדוד סבר אחרת. לפיכך הוא הוציא לחברה שומת עסקאות בסכום הקרוב ל 600,000 ש"ח. החברה הגישה השגה. משההשגה נדחתה הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר-שבע. בית המשפט דחה את הערעור והחברה ערערה לעליון.

 

בית המשפט העליון לא קיבל את עמדת החברה המערערת וקבע (פס"ד ע"א / 241704) כי לאור תיקון סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ בשנת 2002 (בעקבות פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין קסוטו), אין כל ספק שהמערערת נותנת שירות גם לחקלאים הישראליים אצלם יעבדו העובדים המגיעים מתאילנד.

Tags:

Please reload

פוסטים מומלצים

ניהול ספרים שאלות ותשובות

July 6, 2016

1/3
Please reload

תגיות
Please reload

עקבו אחרינו
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Google+ Icon

משרד רוח אורית הלפרין  |  טלפון: 04-6944551 | פקס: 04-6944553 דוא"ל: o.s.h.cpa@gmail.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Google+ Icon

שעות פתיחת המשרד:
9:00-13:00
14:00 - 17:00

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now